FinLAS ry

Koe-eläinalan rekisteri

FinLAS ylläpitää koe-eläinalan pätevyysrekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on pätevöittää koe-eläintoiminnassa olevat henkilöt FELASA:n koulutussuositusten antamien kategorioiden (A - D) mukaisesti. Rekisterin ylläpidosta ja rekisteriin ottamisesta vastaa FinLAS:n asettama pätevöittämislautakunta. Rekisterin johtosäännössä kerrotaan periaatteet, joilla pätevyys myönnetään. Pätevyyttä voit hakea täyttämällä ao. lomakkeen.

Kategoriat:

A - eläinten hoidosta vastaava henkilöstö

  • Taso 1: perustaidot koe-eläinten hoidossa
  • Taso 2: taso 1 ja vähintään 3 vuoden työkokemus
  • Taso 3: taso 2 ja vähintään 3 vuotta  lisää työkokemusta
  • Taso 4: ylemmät esimiestehtävät tai erikoistuminen

B - eläinkokeita suorittava henkilöstö

C - eläinkokeiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat henkilöt (ei rekisteröidä, koska lainsäädäntö määrittää pätevyyden)

D - asiantuntijat

FinLAS ry pitää myönnetyistä pätevyyksistä Koe-eläinalan pätevyysrekisteriä. Rekisteristä on tehty Henkilötietolain (523/99) mukainen Rekisteriseloste (pdf)