FinLAS ry

Koe-eläinalan rekisteri: pätevöittämislautakunta

Pätevöittämislautakunta asetettu ja nimetty FinLAS ry:n syyskokouksessa 27.11.2008:

Eila Kaliste (pj.);  varalla Satu Mering
Ulla-Maija Kokkonen; varalla Tarja Kohila
Kristiina Haasio; varalla Lasse Saloranta
Ulla-Marjut Jaakkola; varalla Hanna-Marja Voipio
Veikko Lähteenmäki; varalla Arja Konttinen
Maija-Liisa Hoffren (siht.); varalla Seija Seljänperä 

Lautakunnan toimikausi on kolme vuotta 1.1.2009 - 31.12.2011.

Toimihenkilöt:

Puheenjohtaja Eila Kaliste ja varapuheenjohtaja Veikko Lähteenmäki.
Sihteeri Maija-Liisa Hoffren.
Satu Mering vastaa rekisterin ja toimintaan liittyvien nettisivujen ylläpidosta.

Hakemusten käsittelytehtävät jakaantuvat seuraavasti:
A-kategoria: Veikko Lähteenmäki ja Arja Konttinen yhdessä
B-kategoria: Maija-Liisa Hoffren ja Seija Seljänperä yhdessä
D-kategoria: Eila Kaliste ja Satu Mering yhdessä