FinLAS ry

FinLAS ry:n jäsenyyden hakeminen

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus sähköpostin liitteenä osoitteeseen finlas(at)finlas.fi.

Kuvaa lyhyesti miten työsi liittyy koe-eläintoimintaan, millaisessa tehtävässä toimit ja kuinka kauan sinulla on kokemusta koe-eläintoiminnasta. Kerro kuka yhdistyksen jäsen toimii suosittelijanasi. Hakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa pääsääntöisesti kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä).

Yhdistykseen voi kuulua varsinaisena jäsenenä henkilö, joka
     - toimii vastuullisissa tehtävissä koe-eläinalalla tai joutuu työssään ottamaan kantaa koe-eläintoimintaa koskeviin kysymyksiin
    - on anonut kirjallisesti yhdistyksen jäsenyyttä 
    - ja jota vähintään yksi yhdistyksen jäsen suosittelee jäseneksi.

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia-, kannatus- ja yhteisöjäseniä. Yhteisön jäseneksi pääsyn edellytyksenä on, että se on oikeuskelpoinen. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouspöytäkirjaan. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahteen perättäiseen kalenterivuoteen.

Jäseneltä perittävästä liittymis- ja jäsenmaksusta ja sen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Hyväksytyt jäsenet voivat pyytää tunnukset yhdistyksen sisäisille sivuille lähettämällä sähköpostin osoitteeseen finlas(at)uef.fi. Sisäisille sivuille arkistoidaan mm. hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjat sekä toimintasuunnitelmat ja -kertomukset.