FinLAS ry

Koe-eläinalan rekisteri: pätevyyden hakeminen

Pätevyyttä haetaan kirjallisesti täyttämällä kaksi lomaketta:

1. Lomake 1 = Hakemuslomake (Word .doc), jossa kerrotaan henkilö- yms. tiedot, suoritetut tutkinnot, työnantajat jne. Liitteenä voit toimittaa CV:n, julkaisuluettelon tms. mikäli haluat täydentää tietoja.

2. Lomake 2 = Asianomaisen kategorian kriteerit pätevyydelle -lomake, jossa kerrotaan hankitun koulutuksen ja työtehtävien sisällöstä kriteerien määrittelemällä tavalla (Word-dokumentit):

D-kategorian kriteerit pätevyydelle
B-kategorian kriteerit pätevyydelle
A4-kategorian kriteerit pätevyydelle
Muiden A-kategoriatasojen osalta pyydä kriteerit lautakunnalta.

Lähetä lomakkeet sekä mahdolliset liitteet sähköpostin liitteenä osoitteeseen finlas(at)uef.fi.

Rekisteriin ottamisesta päätetään lautakunnan kokouksissa FinLAS ry:n vuosikokousten yhteydessä kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä).