FinLAS ry

Mikä on FinLAS?

FinLAS ry on Suomen koe-eläintieteen yhdistys - Finnish Laboratory Animal Science Association - niminen yhdistys. FinLASin jäseninä ovat koe-eläinalan asiantuntijat, joiden päätyönä on huolehtia koe-eläinten hyvinvoinnista ja koe-eläinyksiköiden toimivuudesta.

Koe-eläinammattilaiset suunnittelevat ja kehittävät jatkuvasti eläinyksiköiden toimintaa. Tavoitteena on yhä laadukkaampien olosuhteiden järjestäminen ja toteuttaminen eläimille parempien ja luotettavampien eläinkokeiden onnistumiseksi.

FinLASlaiset vastaavat lukuisiin koe-eläimiä ja koe-eläintoimintaa koskeviin kysymyksiin. Kysymyksiä eivät esitä ainoastaan eläinkokeita suunnittelevat ja tekevät tutkijat vaan kaikki asiasta kiinnostuneet.

Jäseniä FinLASissa on noin neljäkymmentä: biologeja, eläinlääkäreitä, lääkäreitä. Yhdistys on perustettu vuonna 1986, ja toiminnalle haetaan jatkuvasti uusia muotoja.  

Yhdistyksen jäsenten sivuille arkistoidaan yhdistysasiakirjat (mm. pöytäkirjat jne.). Yhdistyksen jäsenet saavat halutessaan tunnukset ko. sivuille lähettämällä pyynnön FinLASin sähköpostiin.

FinLASin sähköpostiosoite: finlas(at)finlas.fi

Miksi FinLAS?

FinLASin tehtävänä on jakaa tietoa koe-eläinten elämästä ja käyttämisestä eläinkokeissa. Hyvänä esimerkkinä toiminnasta on yhdistyksen kustantama suomenkielinen koe-eläintieteen oppikirja.

Yhdistys on järjestänyt useita kansainvälisiä koe-eläinkokouksia Suomessa. Yhteistyötä tehdään koe-eläinhoitajayhdistyksen kanssa mm. yhteisissä seminaareissa.

FinLAS vaikuttaa aktiivisesti koe-eläimiä koskeviin ohjeistoihin. Suomessa FinLASin jäseniä toimii Maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelutyöryhmässä.

FinLASin jäseniä on aktiivisesti mukana alan kansainvälisissä järjestöissä, mm. ScandLASissa (Scandinavian Society for Laboratory Animal Science), FELASAssa, (Federation of European Laboratory Animal Science Associations) ja ICLASissa (International Council for Laboratory Animal Science).

Eurooppalaiseen lainsäädäntöön vaikutetaan Euroopan Neuvoston moninkeskisissä neuvotteluissa.  

Tulevaisuuden näkymiä

Biolääketiede tarvitsee koe-eläimiä, ja FinLASin toiminta näiden eläinten ja paremman tutkimuksen hyväksi jatkuu.

FinLAS tähtää tavoitteisiinsa mm. seuraavasti:

  • Koe-eläintekniikoita ja eläinkokeellisia menetelmiä kehitetään.
  • Koe-eläintuotannon päällekkäisyyttä eri yksiköissä vähennetään.
  • Ylläpidetään luetteloa Suomessa tuotettavista koe-eläimistä.
  • Eläinkoelupien myöntäjien, koe-eläintoimikuntien, työskentelyä yhtenäistetään.
  • Koe-eläinalan koulutus yhdenmukaistetaan Suomessa.
  • Kouluihin ja opettajille suunnataan entistä enemmän tietoa koe-eläinalan ammattilaisten näkökannalta.
  • Kansainvälistä toimintaa lisätään.